În continuarea discuțiilor purtate în data de 16 septembrie curent, astăzi, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE în Moldova a avut loc o nouă reuniune de lucru comună dintre reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și experții din sfera transportului auto, cu participarea exponenților mediatorilor și a observatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Conversația s-a concentrat pe subiectul autovehiculelor din regiunea transnistreană ce intenționează să participe în traficul rutier internațional și potențiale măsuri ce pot fi întreprinse în vederea documentării acestora.

În cadrul discuțiilor, Chișinăul a accentuat că Decizia protocolară din 24 aprilie 2018 acoperă doar autovehiculele ce nu efectuează activități comerciale și nu include obligativitatea de extindere a mecanismului instituit și asupra altor categorii de mijloace de transport cum ar fi cele ce practică activități comerciale.

Pe marginea problemei transportului comercial s-a evidențiat că aceasta e una complexă și trebuie să fie abordată corespunzător, fiind legată și de procesul aproximării taxelor și a plăților fiscal-vamale pe ambele maluri ale Nistrului, dar și de respectarea principiilor concurenței loiale, iar aceasta abordare va necesita negocieri profunde și de lungă durată.

S-a remarcat că problema autovehiculelor comerciale există, și trebuie soluționată prin decizii cu caracter umanitar, cu titlu de excepție și orientat spre rezolvarea problemelor imediate cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, după care să se revină și la soluționarea altor probleme de actualitate de pe agenda negocierilor.

Partea moldovenească a reiterat necesitatea prezentării de către Tiraspol a listelor cu detaliile corespunzătoare despre situația unităților de transport vizate, pentru ca informațiile furnizate să fie verificate de către autoritățile naționale abilitate, inclusiv prin canalele de cooperare bilaterală moldo-ucraineană, cu efectuarea evaluărilor de resort în vederea identificării unor soluții viabile.

O atenție distinctă a fost acordată situației autosanitarelor ce asigură transportarea persoanelor aflate în stare de urgență medicală și oferirii accesului acestora în circulația rutieră națională și internațională, inclusiv pentru a fi posibilă traversarea frontierei de stat moldo-ucrainene, pentru aceasta, la fel, fiind necesară precizarea mai multor detalii relevante din partea Tiraspolului.

Cu referire la subiectul permiselor de conducere, partea moldovenească a reamintit despre instituirea unei proceduri simplificate de preschimbare a acestora fără susținerea unor examinări adiționale, lunar aproximativ 400 de unități fiind preschimbate, iar în regiune fiind deja 38 mii de posesori ai permiselor moldovenești.

La fel, experții de pe ambele maluri au discutat unele probleme din activitatea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Rîbnița ce au fost constatate urmare a vizitei comune a specialiștilor de profil efectuate în data de 07 octombrie 2020, consultări mai detaliate în acest sens urmează a avea loc la nivelul experților din cadrul grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor care se vor convoca până la finele săptămânii curente.

Chișinăul a relevat disponibilitatea de a întreprinde eforturi pozitive întru a fi depășite cele mai stringente și umanitare probleme înfruntate de către cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului.