La ședința din 7-9 iunie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a emis o nouă decizie pe grupul de cauze Catan și alții v. Federația Rusă (No. 43370/04). Grupul de cauze se referă la încălcarea dreptului la educație al elevilor din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, informează Promo-LEX. 

De ce Rusia? Curtea Europeană a constatat că, ”în virtutea sprijinului militar, economic și politic continuu oferit de Federația Rusă administrației de facto de la Tiraspol, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia își asumă responsabilitatea conform Convenției pentru încălcarea dreptului la educație al reclamanților.” Astfel, Rusia este cea care are influența necesară asupra administrației de la Tiraspol și ar trebui să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

Educație în limba română. Comitetul de Miniștri a reiterat importanța fundamentală a educației primare și secundare pentru dezvoltarea personală și succesul viitor al fiecărui copil și insistă asupra drepturilor elevilor de a continua procesul educațional în limba română, fără obstacole și hărțuire.

Despăgubirile nu au fost achitate. Comitetul de Miniștri a constatat, că victimele, până la momentul de față, nu au beneficiat de nici o formă de despăgubire pentru încălcările suferite, inclusiv plata unei satisfacții echitabile. Prin urmare, Comitetul de Miniștri insistă cu fermitate asupra obligației necondiționate a fiecărui stat pârât, în temeiul articolului 46 § 1 din Convenție , să respecte fiecare hotărâre definitivă în cauzele la care este parte, inclusiv prin plata oricărei satisfacții echitabile acordate de Curte.

Secretariatul CoE va aborda Ministerul de Externe al FR. Din motiv că Federația Rusă nu a pregătit nici un plan de acțiuni care să stabilească măsurile concrete luate sau preconizate de autoritățile ruse pentru punerea în aplicare a hotărârilor, Comitetul de Miniștri a invitat Secretarul General să scrie o scrisoare în adresa ministrului afacerilor externe al Federației Ruse, pentru a sublinia atât importanța fundamentală a dreptului la educație, cât și obligația necondiționată de a respecta hotărârile Curții, inclusiv de plată a satisfacției echitabile acordate reclamanților în hotărârile referitoare la această cauză.

Urmează măsuri mai dure. Dacă nu vor fi realizate progrese tangibile în ceea ce privește măsurile de executare pe cauza Catan și alții până la următoarea examinare de către Comitetul de Miniștri (decembrie 2021), Comitetul de Miniștri a decis să ia în considerare toate mijloacele adecvate pentru a asigura executarea Hotărârii pe această cauză. Asociația Promo-LEX a depus mai multe comunicări invitând Comitetul de Miniștri să adopte o decizie cu privire la sesizarea Curții Europene în legătură cu refuzul respectării de către Federația Rusă a forței obligatorii a hotărârilor CtEDO.

Scurt istoric. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe cauza Catan și alții v. Moldova și Rusia a fost emisă la 19 octombrie 2012. Prin aceasta s-a constatat încălcarea dreptului la educație pentru elevii și părinții din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Tot atunci, Curtea a dispus că Federația Rusă trebuie să achite, în decurs de 3 luni, câte 6000 de  euro pentru fiecare reclamant în calitate de prejudicii morale și suma de 50000 de euro în calitate de costuri și cheltuieli de reprezentare.

Amintim că în ”dosarul școlilor” cu predare în limba română din regiunea transnistreană se regăsesc alte două cauze: Bobeico și alții; Iovcev și alții.

Cauza Bobeico și alții este similară cauzei Catan, fiind constatate aceleași încălcări.

În cauza Iovcev și alții, CtEDO a constatat încălcarea drepturilor reclamanților ca urmare a presiunilor structurilor de facto ale ”rmn” în cadrul unei campanii de hărțuire și intimidare împotriva școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova în perioada 2013-2014.

Amintim despre faptul ca in stânga Nistrului încă mai exista prevederi ce sancționează utilizarea grafiei latine.