Biroul politici de reintegrare dezaprobă abordările discriminatorii, aplicate în privința unor cetățeni ai Republicii Moldova cărora le este îngrădit dreptul fundamental la libera circulație în localitățile din stânga Nistrului și accesul la propriile domicilii/comunicarea cu persoanele apropiate.

Totodată Biroul de Reintegrare menționează ca persoanele care dețin „interdicții” sau care figurează în așa-numitele liste de prohibiție ale structurilor de forță din regiune urmează să ia în calcul probabilitatea unor situații imprevizibile la trecerea prin punctele de control transnistrene și urmează să evite asemenea deplasări pană la soluționarea nemijlocită a acestor probleme.

Problema interdicțiilor impuse și menținute perioade de timp îndelungate pentru anumiți cetățeni moldoveni, locuitori din partea de est a țării, cărora le este îngrădit accesul la locul de trai permanent și care mai sunt și declarați persoane indezirabile în regiune a fost abordată în repetate rânduri și pe cazuri individuale concrete în cadrul platformelor de dialog Chișinău-Tiraspol și cu solicitarea de a se renunța la lezarea drepturilor inalienabile și de a se contribui la revenirea situației în albia normalității.

Mai mult decât atât, în mod constant s-a intervenit cu apelul către mediatorii și observatorii din cadrul formatului „5+2”, dar și către partenerii internaționali relevanți, de a acorda sprijinul necesar în vederea asigurării respectării drepturilor omului în corespundere cu standardele dreptului internațional.

După cum se cunoaște, din considerente independente de Chișinău este imposibilă exercitarea unui control efectiv asupra situației din regiunea transnistreană, indiferent de aceasta, autoritățile Republicii Moldova vor continua să facă uz de toate pârghiile de intervenție disponibile întru a acorda asistență promptă cetățenilor săi și a obține restabilirea drepturilor legal și universal garantate ale acestora.

Menționăm că pe 5 mai, în jurul orei 09:20, la pretinsul post vamal din s. Lunga, r-ul Dubăsari, teritoriu controlat de către administrația de facto de la Tiraspol, a fost reținut Valeriu Mițul împreună cu soția și sora acestuia. Valeriu Mițul este locuitor al satului Corjova, raionul Dubăsari, veteran al războiului de pe Nistru din 1992 și un activist civic pentru drepturile omului. Valeriu Mițul a fost primar al satului Corjova între anii 2003 - 2011.
Pretinșii grăniceri i-au ridicat actele de identitate, refuzând să explice motivele reținerii, comunicându-i să ”aștepte”. ”Așteptarea” a durat mai mult de o oră. Între timp, Valeriu Mițul a sesizat autoritățile constituționale, inclusiv avocații din cadrul Asociației Promo-LEX.