În continuarea celor discutate la ședințele din 21 ianuarie și din 10 martie curent, astăzi, în format de videoconferință, a fost convocată o nouă reuniune la nivel tehnic a experților de pe ambele maluri ale Nistrului din cadrul grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor.

Experții au efectuat un schimb de opinii și de viziuni referitor la posibile opțiuni de soluționare a unor probleme ce țin de asigurarea bunei funcționări a punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița, eficientizarea activității acestora, sporirea capacităților de deservire/ documentare a unui număr mai mare de solicitanți și de autovehicule ce nu desfășoară activități comerciale.

Partea moldovenească a informat despre recentele măsuri dispuse/ întreprinse în acest sens, printre acestea fiind amendarea cerințelor tehnice naționale întru a începe în timpul apropiat înregistrarea remorcilor la categoriile de automobile enumerate în pct.1 din Decizia protocolară din 24 aprilie 2018, oferirea în trimestrul II 2021 a posibilității emiterii certificatelor de înmatriculare în termene mai restrânse, racordarea prevederilor legislației vamale la cele ale Legii nr.170/2018 întru a elimina plafonul de vârstă la importul unităților de transport auto în regiune, separarea arhivelor la subdiviziunea din Râbnița.

Referitor la situațiile de înmatriculare/ reînmatriculare a autovehiculelor reutilate sau în privința cărora a fost transmis dreptul de proprietate altei persoane a fost menționată necesitatea efectuării unei analize ample a proceselor tehnologice și a determinării potențialelor modalități de ajustare a acestora.