Deshide.MD a solicitat, în contextul apelului public făcut de Promo-LEX de a debloca satele Corjova și Cocieri, informații de la Biroul de Reintegrare cu privire la pașii întreprinși de Chișinău pentru a rezolva situația. Am aflat în secial că vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a intevenit prompt solicitându-i reprezentantului politic de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, să scoată posturile ilegale de pe lângă cele două sate.

Biroul de reintegrare a precizat că problema dată este în vizorul delegației RM în CUC, care în mod insistent cere mobilizarea tuturor actorilor din cadrul Comisiei în vederea documentării îndeaproape a situației, eliminării infrastructurii ilegale de control (nejustificate nicidecum de argumentul acțiunii regimului de carantină anti-COVID-19), deblocării liberei circulații a persoanelor ce se deplasează la locul de muncă, prelucrarea terenurilor, pentru a procura bunuri de necesitate stringentă (medicamente, alimente). În acest sens, în procesul de monitorizare, documentare și raportare sunt implicați constant observatorii militari, reprezentanții RM și OSCE în CUC, șeful militar superior al RM în Comandamentul Militar Întrunit.

De asemenea, situația artificială și provocatoare, intenționat creată de Tiraspol (tactică uzuală, periodic repetată în diverse perioade de timp) a impus intervenția promptă a reprezentanului politic în procesul de negocieri din partea Chișinăului către negociatorul-șef de la Tiraspol cu mesajul de a evacua necondiționat și neîntârziat toate barierele nelegitime ce îngreunează viața cotidiană a cetățenilor, încalcă abuziv drepturile fundamentale ale omului și prevederile Acordului din 21 iulie 1992, cu lansarea concomitentă a apelului către mediatorii și observatorii din procesul de negocieri de a unifica eforturile în vederea soluționării problemei liberei circulații și a eliminării încălcărilor constatate.

La fel, Biroul este într-un dialog zilnic cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Dubăsari, inclusiv din s.Cocieri, sistematizând fiecare dificultate și problemă comunicată, sesizând alți actori relevanți și care pot avea o contribuție utilă, precăutând în comun modalități și măsuri de sprijinire a locuitorilor din acest perimetru, garantare a drepturilor inalienabile ale acestora și de onorare a obligațiilor statului RM față de cetățenii săi.

Este de remarcat că astăzi Vicepremierul pentru reintegrare a discutat problema eliminării bariereror în calea liberei circulații în Zona de Securitate, și în particular pe platoul Cocieri, cu reprezentanții mediului asociativ din RM, care au fost invitați să urmărească evoluțiile pe teren, să facă cu regularitate un schimb de informații și soluții cu Biroul politici de reintegrare și să contribuie productiv la gestionarea situațiilor de criză din regiune.