Specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Administrației de Stat a Drumurilor” vor efectua în timp de șase luni studii geodezice, topogeodezice dar și alte teste în Zona de Securitate. Decizia a fost luată la reuniunea Comisiei Unificate de Control din 28 noiembrie ce sa desfășurat în orașul Tighina.

Astfel, la inițiativa delegației Republicii Moldova a fost coordonat accesul în Zona de Securitate a specialiștilor de profil și echipamentului tehnic necesar pentru efectuarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție înainte de reparația podului peste râul Nistru poziționat pe drumul expres M1, traseul Chișinău - Dubăsari, între două posturi ale Forțelor Mixte de Pacificare.

Prin urmare, în perioada noiembrie 2019 – iunie 2020 sub egida Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” vor fi desfășurate studii geodezice, topogeodezice, examinarea și testarea elementelor podului ce unește localitățile Criuleni și Lunga.