Grupul Operativ al Trupelor Ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și trebuie retras necondiționat, împreună cu armele din dotare și stocurile de muniții, a declarat ambasadorul Victor Osipov la Forumul pentru Cooperare în domenul Securității (FCS). Misiunea permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE a atras, astfel, atenţia statelor participante că Federaţia Rusă face în mod inadecvat referinţă la Acordul din 1992 Cu privire la principiile soluţionării paşnice a conflictului din regiunea transnistreană în cadrul schimbului anual de informaţii militare.

Conducătorul misiunii moldoveneşti la Viena a subliniat că partea rusă aplică de mai mulţi ani acest tertip, arătând Acordul de pace din 21 iulie 1992 la rubrica, care cere explicaţii privind aflarea forţelor militare ale unui stat pe teritoriul altui stat participant la OSCE, ceea ce induce o percepţie absolut falsă. Victor Osipov a declarat că în textul documentului lipseşte orice menţiune, care ar putea fi interpretată ca acceptare a prezenţei militare străine. Republica Moldova face o distincţie clară între contingentul militar rus din cadrul mecanismului de pacificare existent în Zona de Securitate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, forţele militare şi muniţiile staţionate ilegal pe teritoriul său. Ambasadorul Osipov a amintit că ultima dată necesitatea retragerii necondiţionate a trupelor şi muniţiilor ruseşti a fost statuată de Rezoluţia Adunării Generale ONU adoptată pe 22 iunie 2018. Iar anterior Federaţia Rusă şi-a asumat acest angajament prin subsemnarea Declaraţiei Summit-ului OSCE de la Istanbul. Faptul că nu există temei legal sau accept pentru aflarea acestui contingent militar în Republica Moldova o dovedeşte şi Acordul bilateral privind retragerea lui, semnat cu Federaţia Rusă pe 21 octombrie 1994, chiar dacă aceasta din urmă aşa şi nu l-a ratificat.

Victor Osipov a cerut să fie înscris în jurnalul şedinţei FCS că este inacceptabilă invocarea Acordului din 1992 în rapoartele ce vizează prezenţa militară rusă în Republica Moldova.

Delegaţia Federaţiei Ruse pentru chestiuni militare s-a limitat la explicaţia, că aceste argumentările juridice aparţin Ministerului de resort de la Moscova, iar contestarea lor de către Misiunea Republicii Moldova va fi comunicată în capitala rusă.