Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu cunosc situația copiilor din regiunea transnistreană. Nu dețin date statistice despre numărul real al copiilor din regiune, inclusiv al copiilor în situație de risc – rămași fără îngrijire părintească, copii abandonați, copii cu cerințe educaționale speciale și nici informații despre incluziunea socială a acestora.

De asemenea, nu se cunoaște numărul copiilor aflați în tutelă sau curatelă și despre condițiile de instituire a măsurilor de protecție juridică a copiilor adoptați și a procedurii de adopție, inclusiv cea internațională. Constatările se regăsesc în Raportul pentru anul 2018 cu privire la respectarea drepturilor copiilor în Republica Moldova, prezentat de avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, transmite IPN.

Ombudsmanul a declarat că problemele legate de documentare, în special a copiilor din regiunea transnistreană, nu au fost soluționate. Un impediment major îl reprezintă factorul uman, necunoașterea cadrului normativ, dar și nerespectarea procedurii interne de lucru. Potrivit Maiei Bănărescu, în special, persistă problema documentării copiilor din stânga Nistrului asupra cărora au fost instituite măsuri de ocrotire juridică în baza actelor emise de către autoritățile neconstituționale din regiune și care nu au forță juridică în dreapta Nistrului.

În raport se mai menționează că rămâne actuală problema stabilirii și respectării graficului de întrevederi în cazul divorțului părinților. O problemă legată de separarea părinților este scoaterea copilului din țară fără acordul celuilalt părinte. Autoritățile nu au soluții pertinente pentru situația în cauză.

Un alt aspect problematic se referă la decesele copiilor de vârstă fragedă din cauza neglijenței părinților sau a altor persoane în grija cărora se află. Anul trecut a fost marcat de mai multe cazuri de acest fel – copii înghețați în stradă, copii incendiați în locuințe, nou-născuți abandonați la tomberoane, copii căzuți de la înălțime etc. Maia Bănărescu a mai spus că numărul copiilor condamnați în Republica Moldova rămâne în linii generale constant și acest fapt demonstrează că politica statului în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității în rândul copiilor necesită îmbunătățiri.

Ombudsmanul copilului reiterează că dreptul copilului la viață și accesul la servicii calitative de sănătate este o obligație primordială a statului.