Structurile ilegale din stânga Nistrului au comis mai multe ilegalități în perioada 18-22 ianuarie 2019 când au amplasat mai multe posture mobile de „granicieri” și „vamale” la intersecția unor străzi ce separă orașul Tighina de Varnița.

La ședința Comisiei Unificate de Control (CUC) din 24 ianuarie Delegația Republicii Moldova a elucidat mai multe încălcări grave comise în perioada 18 – 22 ianuarie 2019 de așa-numitele structuri de forță transnistrene în orașul Tighina, localitate cu regim sporit de securitate. Detaliat cazurile sesizate, cu anexarea materialelor confirmative au fost expuse într-o adresare distribuită tuturor membrilor CUC.

Abuzurile constatate se referă la amplasarea unor posturi mobile de „grăniceri” și „vamale” la intersecția unor străzi ce separă orașul Bender de satul Varnița, dar și la stația de cale ferată Bender-2. De fiecare dată, când reprezentantul militar din partea Republicii Moldova în Comandamentul Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Pacificare solicită deplasarea la fața locului a observatorilor militari ai tuturor părților pentru fixarea încălcării în modul stabilit, reprezentantul Tiraspolului tergiversează intenționat acest proces, oferind posibilitate structurilor de forță transnistrene să-și retragă „posturile” înainte de a fi supuse documentării de către toate componentele formatului de pacificare. Astfel, abuzurile, deși constatate de partea moldovenească, au rămas neincluse în raportul săptămânal al Comandamentului Militar Întrunit. Din acest motiv, Delegația Republicii Moldova, adoptând o poziție categorică, a refuzat aprobarea raportului privind situația în Zona de Securitate considerându-l incomplet.

Cu referire la incidentele menționate, reprezentantul structurilor de forță transnistrene, într-o manieră arogantă, nu a negat existența unor astfel de posturi mobile și nu a exclus alte asemenea situații pe viitor.

Cazurile descrise constituie încă o dovadă a ineficienței procedurilor actuale de monitorizare a Zonei de Securitate, fiind necesară o îmbunătățire a acestora, însă  propunerile și cerințele formulate de partea moldovenească nu au fost susținute de către conducătorii delegațiilor regiunii transnistrene și cea a Federației Ruse.

În cadrul aceleiași ședințe, reprezentanții Misiunii OSCE în Republica Moldova și ai Ucrainei delegați în CUC au raportat privitor la evoluțiile înregistrate în activitatea grupurilor de lucru.

Totodată, în legătură cu scrutinul electoral stabilit pentru data de 24 februarie, delegația Republicii Moldova a înaintat un demers pentru asigurarea ordinii de drept în localitățile din Zona de Securitate atât în campania electorală, cât și în ziua alegerilor.

În altă ordine de idei, membrii Comisiei au semnat o adresare publică către locuitorii Zonei de Securitate cu un mesaj de a preda benevol organelor de drept armele și munițiile deținute ilegal.