Aproape 361 de mii de locuitori domiciliați în stânga Nistrului și municipiul Bender erau luați la evidență în registrul de stat al populației la sfârșitul anului 2022. Dintre aceștia, 351892 posedau cetățenia R. Moldova, 328625 dețineau pașapoarte moldovenești și 293305 - buletine de identitate. Informația a fost făcută publică de Biroul Politici de Reintegrare, care citează Agenția Servicii Publice.

În perioada august 2021-decembrie 2022, 6 395 de locuitori din regiunea transnistreană au beneficiat de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate moldovenesc, iar 501 - la eliberarea buletinului de identitate provizoriu.

De remarcat că, în condițiile procedurii simplificate de dobândire a cetățeniei moldovenești (în baza consimțământului în scris și în temeiul documentelor de stare civilă ce atestă nașterea pe teritoriul R. Moldova), în perioada 19.04.2018-31.12.2022, au fost recunoscuți cetăţeni ai R. Moldova 32349 de persoane, dintre care 22291 (circa 69%) sunt locuitori din stânga Nistrului și mun. Bender ce au obținut anterior acte de identitate moldovenești.

Pe parcursul anului 2022, 10 711 de persoane din regiunea separatistă au solicitat certificarea faptelor de stare civilă, fiind certificate pentru aceștia 11653 de documente de stare civilă și 6625 de duplicate eliberate urmare a adresărilor repetate.